Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prevence – povodně

 

Prevence – povodně
Jak se chovat před v průběhu a po povodních
Definice: Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.
Hlavní příčiny povodní
Monzunové deště ve světě - mohou způsobit ničivé povodně v některých rovníkových zemích.
Hurikány mají množství různých vlastností, které spolu mohou způsobit ničivé povodně. Jedna z vlastností je výška vln až do výšky 8 metrů. Tu způsobuje přední okraj hurikánu, při pohybu z moře na pevninu. Další je velké množství dešťových srážek spojených s hurikány. Oko hurikánu má extrémně nízký tlak, a vlivem toho, moře může vystoupit o několik metrů v oku bouřky. Tento typ pobřežní povodně se vyskytuje např. v Bangladéši pravidelně.
Rychle tající sníh,déšť apod. - i těmito vlivy jsou způsobeny velké škody. Většina řek a potoků, které protékají přes relativně rovinatou krajinu, se rozvodní do širokých zátopových území. Pokud prudký déšť nebo rychle tající sníh způsobí zvýšení hladiny toku, tok se vylije ze svého řečiště. Při tání sněhu, může být zvýšený průtok zkomplikovaný např. zanesením koryta ledovými krami, nebo nánosy, které s sebou strhne proud vody (kmeny větve a jiné nečistoty).
Dělení povodní z hlediska Zákona o vodách
Přirozené povodně - povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě.
Zvláštní povodně - povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku.
Jak se chovat
před povodní
Je dobré vědět o místě, které i v případě povodně nebude zatopeno a kam se můžete eventuelně uchýlit.
Pokud to situace dovoluje mějte připravený nějaký dopravní prostředek (automobil, motocykl apod.). Doplňte nádrž pohonnými hmotami pro případ rychlé evakuace.
Uzavřete přívod vody, plynu a elektřiny, uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech, kotlích atd..
Zabezpečte domácí zvířata, popřípadě je zajistěte k následné evakuaci nebo jim umožněte opuštění z objektů např. stájí, chlívů apod..
Stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů ze zaplavených do výše položených míst.
Připravit si evakuační zavazadlo.
Zabezpečte byt, dům nebo přilehlé objekty vám patřící.
Po celou dobu události sledujte informační média!!! (rádio, televize, místní rozhlas).
Řiďte se dle informací příslušných orgánů, které jsou určeny k řešení mimořádné události.
Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních vpustí.
Při povodní
Pokud to okolnosti dovolují okamžitě opusťte zasažené místo událostí a snažte se shromáždit na evakuačním místě, které bylo určeno orgánem řešícím tuto událost.
S sebou si berte jen nejdůležitější osobní věci a *evakuační zavazadlo.
Pokud se nelze dostat z postiženného místa, pokuste se přemístit do vyvýšených míst a vyčkejte příjezdu záchranných složek.
Snažte se být maximálně viditelní tzn. reflexní oblečení, světelná signalizace, atd..
Dbejte pokynů záchranných složek IZS nebo pověřených subjektů řešením mimořádné události!!!
*Evakuační zavazadlo: je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné.
Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace) se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné).
Vybavení evakuačního zavazadla
Jídlo a pití + nádobí cca na 3dny. Pokud máte speciální dietní program např. bezlepkovou dietu jídlo sebou. Na evakuačních místech se vám výjde vstříc jen v omezeném množství. Myslete i na svého mazlíčka pokud ho sebou máte (konzerva, granule).
Cennosti a dokumenty.
Léky a hygiena.
Oblečení a vybavení pro přespání.
Přístroje, nástroje a zábava (příruční rádio, svítilna se zdrojem, mobil s nabiječkou, nůž, šicí potřeby, společenská hra na vyplnění volného času (hlavně pro děti