Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebezpečí létajících balónů štěstí

8. 7. 2013

 

 NEBEZPEČÍ LÉTAJÍCÍCH BALONŮ ŠTĚSTÍ

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou
balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně
vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto
balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár. Aby
se tak nestalo,
 
Dodržujte tato základní pravidla!
· při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce,
· balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let,
· balón ukládejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte dětem balón na hraní,
· balón vypouštějte pouze za bezvětří,
· v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty,
· nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve
 kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují (např. čerpací stanice, zemědělské
   objekty apod.),
· vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch
 s dozrávajícím obilím, luk, lesů a elektrického vedení,
· balóny nevypouštějte při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo
 osob pod vlivem alkoholu,
· balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší
 budovy, lesa, elektrického vedení apod.,
· balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu
 hoření parafínového hořáku,
· volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru,
· za veškeré škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost
 osoba manipulující s balónem,
· pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
 prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

 převzato od: český záchranný sbor Olomouckého kraje