Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručné podmínky k získání odznaků odborností a specializací

Odznaky odborností
Kronikář
– nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu
– zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH
– získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže
Preventista
– zná hlavní příčiny vzniku požáru
– zná telefonní čísla tísňového volání
– zhotoví a použije nejméně 3 plakáty s námětem požární ochrany
– umí vyhledat požární závady
Strojník
– zná použití jednoduchých hasebních prostředků a ručních hasicích přístrojů
– prokáže znalost práce s hydrantem a hydrantovým nástavcem
– umí odhadnout vzdálenost a výškové rozdíly
– dovede obsluhovat stroj PS 12 pod dohledem dospělého
Cvičitel
– je nositelem odbornosti preventista a strojník
–dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení
– je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem
– prokáže znalost vázání uzlů a smyček
Velitel
– je nositelem odbornosti cvičitel
– ovládá požární signalizaci (zvukovou, optickou, lanem)
– zná základní zásady průzkumu
– zná práva a povinnosti velitele při zásahu
– umí základní cviky s nářadím podle cvičebního řádu (nejméně tři)
 
 
Odznaky specializací
Zdravotník
– umí ošetřit běžná poranění
– zná zásady osobní hygieny
– zná obsah zdravotní brašny
– zúčastní se nejméně tří akcí (výletů) ve funkci zdravotníka
– umí ošetřit zlomeninu
Zachránce
– je držitelem specializace zdravotník
– zná různé obvazové techniky
– ovládá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž
– umí zastavit tepenné krvácení
– zná způsob ošetření popálenin
– zná zásady ošetření uštknutí hadem, úpalu a úžehu
Spojka
– ujede na kole 5 km a uplave 25 m
– zapamatuje si 8 z 10 předmětů po dobu 1 hodiny
– umí nakreslit situační náčrtek a pochodovou osu
– zná způsoby vyhlašování požárního poplachu
– ovládá signalizaci
– zná Morseovu abecedu
Radista
– zná zásady radioprovozu a obsluhu radiostanice
– ovládá Morseovu abecedu
– umí se orientovat v jízdních řádech
– umí zapojit polní telefon
– zná zašifrování delší zprávy
minimálně pěti způsoby
– vydrží nemluvit 24 hodin
 Průzkumník
– umí se orientovat podle mapy
– ovládá topografické značky
– umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu
– ovládá nejméně 3 druhy tajného písma
– určuje světové strany podle přírodních jevů
– zná 20 zvířat
a 5 jejich stop
– přenocoval sám v přírodě
 Táborník
– ví, jak a kde postavit stan
– umí zacházet se sekerou
– zná 5 druhů ohnišť
– umí správně připravit ohniště a zamaskovat po něm stopy
– pozná 10 ptáků, 10 zvířat, a 5 jejich stop
– zná pochodové a turistické značky
– umí se uživit 1
den v přírodě
– umí uložit věci do
torny a vlastní KPZ (krabičku poslední záchrany)
 Střelec
– umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu
– zasáhne míčkem kruh o průměru 3 m na 15 m 3 × z 5 ran
– ovládá střelbu z luku
– nastřílí ze vzduchovky minimálně 25 bodů z 5 ran na 10 metrů v poloze v leže
– zná bezpečnostní předpisy při střelbě
– zná zásady práce na střelnici a povelovou techniku při střelbě
 Kutil
– umí přišít knoflík a zalátat ponožku
– zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.)
– umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou
– dovede opracovat samorost
– umí zabalit balíček a odeslat ho poštou
 Technik
– ovládá povinnosti strojníka
– zná údržbu požárního čerpadla (pod dohledem dospělé osoby)
– prokáže znalosti o způsobech dodávky vody k požáru
– umí smontovat překážky pro soutěž PLAMEN
– dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu
– zná postup navázání půlspojek na hadici
 Kuchař
– zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě
– zná zásady správného stolování
– zná způsoby obživy z přírodních zdrojů
– určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel
– ovládá zásady hygieny
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář