Jdi na obsah Jdi na menu
 


činnost mladých hasičů 2014

7. 12. 2014

Zpráva o činnosti mladých hasičů 2014 – přednes Eliška Šplíchalová

Vstup do nového roku 2014 pro nás znamenal, jako již každoročně, seznámení se s našimi povinnostmi. Z kraje ledna jsme dělali testy pro získání odznaků odbornosti. V únoru jsme si dali za úkol  sbírat papír a tím si získat nějakou tu korunu na naši činnost.  Posbírali jsme téměř 500 kg a vydělali si tak 500 Kč.

Měsíc březen pro nás znamenal malou nejistotu, jak to bude s námi dál.  Jedna z vedoucích Jana Duchoslavová se připravovala na mateřské povinnosti a Jana Grambalová nás opustila z pracovních důvodů. Ujal se nás tedy Roman Šrajer, Víťa a Tomáš Grambalovi. Kluci si minulý rok udělali zkoušky na tuto činnost a využili možnosti nás vést.  Moc jim za to děkujeme, samozřejmě víme- Romčo, Víťo a Tomáši, že jsme Vás ze začátku trochu potrápili. Všechny mouchy jsme vychytali a jsme rádi, že mladí hasiči díky Vám  v Bučině jedou dál. 

Naše první soutěž, pod tímto vedením byla jako již každoročně ve Svatém Jiří. Jelikož nám loňskou sezónou odešli „velcí koně“ (věkem už nemohou soutěžit), tak jsme dali dohromady jedno starší družstvo sice složené i z mladších dětí, ale to nevadí, nabrat zkušenosti musí všichni. Moc se nám ale nedařilo, obsadili jsme 14. místo z 18 družstev.

Další soutěž nás čekala v Mladkově. Jedná se zde o soutěž „Plamen“. Zde jsme celkově obsadili nádherné 13. místo z 33 družstev.

Za odměnu jsme v červnu vyrazili na výlet. Tentokrát jsme odjeli kousek k Hradci Králové, kde je tzv. „pohádková stezka lesem“. Prošli jsme se, potkali dřevěné pohádkové bytosti, opekli vuřty a jeli domů.  Výlet se nám líbil…ztratili jsme čepici a přivezli jsme si jednoho příživníka (klíště) J

Dále jsme se zapojili do sběru nefunkčních mobilních telefonů pro nemocnou Nelinku. Mezi sebou jsme vybrali 12 ks telefonů, které jsme předali paní Hollbergové do Pardubického pivovaru. Přispěli jsme tím 120 Kč do jejího fondu.Sice se to zdá málo, ale každá koruna se počítá!

20.6. jsme jako každý rok čistili hasičskou nádrž. Bílit jsme jí šli unaveni po soutěži ve Slepoticích. Jak už jsem se zmínila, dne 22.6. jsme zavítali na pardubickou ligu nabrat zkušenosti  a zasoutěžit si do Slepotic. Musíme si zvednout palec nahoru, protože i přes ty všechny profíky jsme neskočili poslední. Obsadili jsme 7. místo z 10 družstev

A po prázdninách tu máme opět naše Langoše! Jsme velmi rádi, že nám opět přálo počasí a akce se nám vydařila. Prodalo se cca 350 langošů. Chtěli bychom všem přítomným, kteří nás navštívili, moc poděkovat a ti co nepřišli letos, ať dorazí na příští Langošovou neděli ! Vážíme si každého hosta a langoš připravíme dle jeho přání.  Tímto patří určitě velké poděkování všem místím hasičům a ženám za pomoc při přípravách a za pomoc při samotné akci.

Jelikož se nám stále hromadí v hasičárně víčka, rozhodli jsme se rozdělit naši sbírku pro dvě nemocné děti - pro Míšu Teresku, kterému víčka vozíme už nyní a dále pro nemocnou Nelinku z Vendolí. Sbírku pro Nelinku pořádala obec Cerekvice nad Loučnou.

A teď zpět k soutěžím: První naše podzimní soutěž je vždy v  Černovíru. Jezdíme sem každoročně. Na start se připravilo jak družstvo mladších, tak i starších. Naše umístění bylo: družstvo mladších:  16. místo z 38., družstvo starších: 23. místo z 38 družstev

Druhá naše soutěž byla v Dolní Dobrouči. Opět to byla soutěž Plamen – mladší – 25. místo z 34 družstev, starší  15. místo z 33

Dále k podzimní části patří jako u dospělých, malý turnaj v šipkách. Měli jsme i besedu se záchranářem Radkem Nešporem, který nás seznámil s první pomocí a řekl nám pár příkladu záchrany života. Ke konci listopadu nás také navštívil profesionální hasič Radek Merta, který nám ukázal potápěčskou výstroj, sdělil zážitky a pustil videa ze zásahů. Obě besedy byly pro nás velmi poučné a zajímavé

A kolik nás nyní je? Na podzim se k nám přidali noví členové- Pepíček Částek, Barča Kličková, Ondra Bělovský a Pavlík Vácha..takže nás nyní je celkem 17 + 3 ze Suché Lhoty

Ještě abych nezapomněla, chtěli bychom poděkovat rodičům, že nám vypomáhají s dopravou na soutěže a obecnímu úřadu za zapůjčení tranzita,

Tak toto je souhrn naší činnosti v roce 2014.  Děkuji za pozornost